PirgePirge

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi Yeşilyayla Kesici Aletler Ltd. Şti. ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Biz, Yeşilyayla Kesici Aletler Ltd. Şti. olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.


Yeşilyayla Kesici Aletler Ltd. Şti., kişisel verilerinize dair bilgileri Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacaktır. Bu kapsamda, kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri yasal gereklilikler dışında, kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir nedenle açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşmamayı ve kötüye kullanmamayı taahhüt eder.

Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmakta ve tüm kişisel veriler ürün veri tabanının korunduğu sistemle korunmaktadır.


Kişisel veri bilgileriniz, şirketimiz bünyesinde, sitemizdeki kayıt formları, sipariş formları, anketler ve yarışmalarda; irtibat bilgileriniz (adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaralarınız ve posta adresiniz vs.) ve demografik bilgileriniz (cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, yaşadığınız şehir, eğitim durumunuz, mesleğiniz, çocuk bilgileriniz (çocuğunuzun adı, cinsiyeti ve doğum tarihi), yaşınız ve gelir seviyeniz vs.) şeklinde talep edilmektedir. Ayrıca, satın alma formlarımız mali bilgilerin (kredi kartı numaraları vs.) verilmesini de gerektirmektedir.


Bilinmelidir ki; Yeşilyayla Kesici Aletler Ltd. Şti., üye olurken girdiğiniz kişisel veri bilgilerini yalnızca, verdiğimiz hizmetleri daha etkin kılmak için kullanır. Bu hizmetler; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve üçüncü şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.


Söz konusu kişisel veri bilgileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında şirketimiz ile müşteri, tüketici, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilir.


Kişisel veri bilgileriniz işlenirken; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmek amaçlanmıştır.

Çalışanlarımızın verileri ise, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Toplanan veriler, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlarla, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; doğrudan/dolaylı olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.


Kişisel veri sahibi olarak, siz; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, ilgilinin talebi ile veya tarafımızca resen silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili yönetmelik gereğince yerine getirilecektir.


Tüm üyelerinin alışveriş deneyimini güvenli bir hale getirmek için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 256 Bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-mail gönderebilirsiniz. Ayrıca, internet sitemize herhangi bir kişisel bilgi sağlamadan giriş yapabilir ve gezebilirsiniz. Siteyi ziyaretiniz boyunca, kullanıcı isminiz ve şifreniz ile giriş yapmadığınız takdirde, anonim kalacak ve sizi tanımlamamız mümkün olmayacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için ve ayrıca kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman “info@pirge.com” adresinden bize e-posta göndererek veya Yeşilyayla Kesici Aletler Ltd. Şti. Ahmet Vefik Paşa Mh. Hünkar Cd. No:8 Kestel Bursa adresine bizzat başvurarak veya iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle Yeşilyayla Kesici Aletler Ltd. Şti. ile irtibata geçebilirsiniz. Firmamız, talebin niteliğine göre talebi, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. İşbu aydınlatma metninde tek taraflı olarak tarafımızdan değişiklikler yapılabilir.


Bu metni imzalamak/onaylamak suretiyle içeriğini okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.

Bedava Kargo
Kredi Kartı ile Taksit
Güvenli Alışveriş
Mutluluk Hizmetleri
Hızlı ve Kolay İade